Larmstatistik 2007

65 | 071231 | 12:02 | Storm/Snö/Ras Hinder
Träd som fallit över luftledning. Rosendal
—————————————————————–
64 | 071205 | 18:12 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–
63 | 071129 | 21:32 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–
62 | 071128 | 16:32 | Trafikolycka
Två personbilar som krockat. E4. Sille krog
—————————————————————–
61 | 071127 | 14:07 | Trafikolycka
Två personbilar som krockat mellan Aspa och Ripsa
—————————————————————–
60 | 071120 | 13:31 | Brand ute – fordon
Bilbrand. Tystberga trafikplats
—————————————————————–
59 | 071120 | 11:00 | Trafikolycka
Personbil som kört av vägen. Väg 800, Hammarby
—————————————————————–
58 | 071113 | 17:57 | Trafikolycka
Singelolycka, E4, Sille krog
—————————————————————–
57 | 071021 | 10:28 | Trafikolycka
MC som krockat med ett rådjur. Torpesta
—————————————————————–
56 | 071007 | 11:05 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–
55 | 071004 | 22:22 | Brand ute – övrigt
Brand i container. Miljöstationen Tystberga
—————————————————————–
54 | 071003 | 23:00 | Brand ute – övrigt
Brand i två papperscontainer. Miljöstationen Tystberga
—————————————————————–
53 | 070828 | 17:05 | Trafikolycka
Singelolycka. Väg 223, Aspa
—————————————————————–
52 | 070826 | 15:19 | Djurlivräddning
Älg som gått ner i vattengrav. Holmtorp
—————————————————————–
51 | 070823 | 19:36 | Automatlarm ej brand
Öka Lantbruksskola
—————————————————————–
50 | 070816 | 11:50 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–
49 | 070808 | 19:46 | Automatlarm ej brand
Björkgårdens äldreboende
—————————————————————–
48 | 070808 | 19:22 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–
47 | 070724 | 05:26 | Trafikolycka
Singelolycka. E4 norggående, söder om Tystberga
—————————————————————–
46 | 070712 | 09:38 | Automatlarm ej brand
Rönnlidens äldreboende
—————————————————————–
45 | 070711 | 17:36 | Automatlarm ej brand
Rönnlidens äldreboende
—————————————————————–
44 | 070708 | 08:34 | Trafikolycka
Singelolycka, personbil som voltat. E4 norr om Tystberga
—————————————————————–
43 | 070708 | 06:38 | Trafikolycka
Singelolycka, personbil som voltat. E4 norr om Tystebrga
—————————————————————–
42 | 070702 | 09:56 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–
41 | 070701 | 19:34 | Brand ute – fordon
Bil som fått motorhaveri ej brand. E4, Sille krog norrgående
—————————————————————–
40 | 070630 | 16:10 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–
39 | 070625 | 16:24 | Brand ute – fordon
Cirkusvagn som brinner på E4. Ingen cirkusvagn påträffad
—————————————————————–
38 | 070625 | 15:00 | Trafikolycka
Singelolycka, personbil i mittremsa. E4, norr om Tystberga
—————————————————————–
37 | 070621 | 20:43 | Brand ute – terräng
Rökpelare från skog i höjd med Vikstugan. Ingen brand påträffad, troligtvis dis
—————————————————————–
36 | 070614 | 05:01 | Brand ute – terräng
Rökpelare från skogen, Bogsta. Troligtvis dis
—————————————————————–
35 | 070612 | 15:51 | Brand ute – terräng
Skogsbrand, Långbro – Alkällan
—————————————————————–
34 | 070611 | 14:56 | Brand ute – terräng
Skogsbrand efter blixtnedslag. Karlberg – Öster Malma
—————————————————————–
33 | 070609 | 10:42 | Brand ute – terräng
Skogsbrand. Öster Malma
—————————————————————–
32 | 070608 | 21:46 | Trafikolycka
Singelolycka. E4 norr om Tystberga
—————————————————————–
31 | 070604 | 15:56 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–
30 | 070519 | 23:37 | Brand ute – terräng
Brand i rishög. Hagnesta
—————————————————————–
29 | 070518 | 12:20 | Trafikolycka
Singelolycka. E4, söder om Tystberga
—————————————————————–
28 | 070517 | 09:52 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–
27 | 070516 | 19:06 | Brand ute – terräng
Brand i gräs och vass. Skälnäsviken
—————————————————————–
26 | 070515 | 20:06 | Brand ute – terräng
Vassbrand. Ingelstakorset
—————————————————————–
25 | 070510 | 23:26 | Brand i byggnad
Brand i uthus. Tuvelund
—————————————————————–
24 | 070507 | 13:13 | Brand ute – övrigt
Brand i kompostbehållare. Fridhem
—————————————————————–
23 | 070507 | 08:25 | Trafikolycka
Singelolycka, bil som väjt för älg och slagit runt. Väg 224, Lästringe trafikplats
—————————————————————–
22 | 070506 | 10:57 | Trafikolycka
Två personbilar som frontalkrockat på mindre grusväg. I höjd med Ludgo byggdegård
—————————————————————–
21 | 070505 | 20:07 | Brand ute – terräng
Mindre gräsbrand utmed vägen. Väg 224
—————————————————————–
20 | 070502 | 18:34 | Brand ute – terräng
Brand på kalhygge/berg. Stora Bastberget
—————————————————————–
19 | 070430 | 10:36 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–
18 | 070427 | 14:32 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–
17 | 070416 | 19:45 | Brand ute – fordon
Bilbrand. E4, Sille krog södergående
—————————————————————–
16 | 070415 | 15:39 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–
15 | 070404 | 07:12 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–
14 | 070330 | 17:33 | Trafikolycka
Mobed påkörd av bil. Lästringe trafikplats
—————————————————————–
13 | 070321 | 18:01 | Brand ute – fordon
Brand i lastbil. E4, Lästringe. Ingen lastbil påträffad
—————————————————————–
12 | 070318 | 10:40 | Automatlarm ej brand
Rönnlidens äldreboende
—————————————————————–
11 | 070317 | 21:49 | Trafikolycka
Singelolycka. E4, Tystberga trafikplats
—————————————————————–
10 | 070314 | 00:12 | Trafikolycka
Två lastbilar som kört ihop. E4, Sille krog
—————————————————————–
09 | 070303 | 07:28 | Brand ute – fordon
Övergiven bil som brinner. Lästringe trafikplats
—————————————————————–
08 | 070221 | 04:33 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–
07 | 070129 | 21:00 | Brand i byggnad
Lägenhetsbrand. Stationsvägen 7A. Elfel som skapat en glödbrand
—————————————————————–
06 | 070125 | 12:18 | Automatlarm ej brand
Tystberga Skola
—————————————————————–
05 | 070119 | 15:14 | Automatlarm ej brand
Rönnlidens äldreboende
—————————————————————–
04 | 070110 | 01:00 | Storm/Snö/Ras Hinder
Träd som hotade att falla ner över hus. Tystberga Skola
—————————————————————–
03 | 070110 | 00:45 | Storm/Snö/Ras Hinder
Träd över väg. Väg 778, Lästringe
—————————————————————–
02 | 070109 | 23:53 | Storm/Snö/Ras Hinder
Träd över väg, teleledning nedsliten. Väg 778, Oppeby Säteri
—————————————————————–
01 | 070109 | 20:16 | Trafikolycka
Två bilar som krockat. E4, norr om Sille krog