Motorspruta & Skum

Foto: Eric Rung
© 2012 Tystberga Räddningsvärn