Larmstatistik 2018

139 | 181226 | 19:21 | Nödställd person
Eftersök av försvunnen person. Långö
—————————————————————–—————————————————————–
138 | 181225 | 00:48 | Brand i byggnad
Villa, brunnit i fasaden. Släckt med brandsläckare av ägare. Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
137 | 181216 | 18:18 | Trafikolycka – singel
Personbil som sladdat ner i mittremsan. E4, söder om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
136 | 181215 | 09:38 | Sjukvårdslarm
Sjukvårdslarm
—————————————————————–—————————————————————–
135 | 181214 | 21:08 | Brand ute – fordon
Personbil som brinner vid busshållplatsen. Lästringe trafikplats
—————————————————————–—————————————————————–
134 | 181212 | 00:00 | Sjukvårdslarm
Sjukvårdslarm
—————————————————————–—————————————————————–
133 | 181206 | 12:29 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
132 | 181206 | 01:38 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
131 | 181130 | 18:43 | Trafikolycka – flera fordon
Personbil och lastbil som kolliderat. E4, norr om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
130 | 181125 | 13:54 | Sjukvårdslarm
Sjukvårdslarm
—————————————————————–—————————————————————–
129 | 181125 | 07:56 | Trafikolycka – singel
Personbil som voltat. Väg 774 i höjd med Blankviken
—————————————————————–—————————————————————–
128 | 181117 | 07:55 | Trafikolycka – flera fordon
Personbil och lastbil som kolliderat. E4 i höjd med poliskontrollplatsen norr om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
127 | 181109 | 22:18 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i räcke. E4 avf Lästringe
—————————————————————–—————————————————————–
126 | 181109 | 16:41 | Undersökning brand
Värmeutveckling i torv. Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
125 | 181106 | 14:40 | Brand ute – fordon
Lastbil som brunnit. OK/Q8 macken Sille krog
—————————————————————–—————————————————————–
124 | 181101 | 18:06 | Trafikolycka – singel
Påkörd person. Korsningen Stockholmsvägen-Knektvägen, Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
123 | 181031 | 07:34 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
122 | 181030 | 09:01 | Trafikolycka – singel
Personbil som voltat. E4 i höjd med Lästringe kyrka
—————————————————————–—————————————————————–
121 | 181026 | 08:42 | Trafikolycka – flera fordon
Två personbilar som kolliderat. Korsningen Stationsvägen-Stockholmsvägen, Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
120 | 181015 | 18:31 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
119 | 181014 | 15:29 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
118 | 181011 | 18:55 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
117 | 181008 | 09:53 | Lyfthjälp
Hjälp åt ambulans. Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
116 | 181002 | 05:04 | Trafikolycka – singel
Personbil som voltat. E4 vid poliskontrollplats Lästringe södra
—————————————————————–—————————————————————–
115 | 181001 | 03:42 | Sjukvårdslarm
Sjukvårdslarm
—————————————————————–—————————————————————–
114 | 180930 | 09:42 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
113 | 180922 | 12:35 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i vajerräcke. E4, i höjd med Baljesta
—————————————————————–—————————————————————–
112 | 180914 | 13:20 | Trafikolycka – flera fordon
Tre bilar som kolliderat. E4, Lästringe Trafikplats
—————————————————————–—————————————————————–
111 | 180910 | 18:52 | Trafikolycka – singel
Personbil som voltat. E4, norr om Lästringe
—————————————————————–—————————————————————–
110 | 180909 | 16:16 | Hot om Suicid
Hot om Suicid
—————————————————————–—————————————————————–
109 | 180908 | 20:11 | Brand i byggnad
Soteld. Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
108 | 180907 | 10:50 | Brand ute – terräng
Halmbal som brinner. I höjd med Sjöbo
—————————————————————–—————————————————————–
107 | 180906 | 20:06 | Trafikolycka – singel
MC-olycka. Väg 219 i höjd med Stora Berg
—————————————————————–—————————————————————–
106 | 180829 | 15:27 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
105 | 180828 | 10:24 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
104 | 180824 | 11:32 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
103 | 180824 | 08:01 | Sjukvårdslarm
Sjukvårdslarm
—————————————————————–—————————————————————–
102 | 180824 | 03:54 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
101 | 180823 | 23:14 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
100 | 180823 | 18:19 | Utsläpp farligt ämne
Personbil som läcker olja. Pendlarparkeringen Tystberga Trafikplats
—————————————————————–—————————————————————–
99 | 180823 | 14:23 | Brand ute – fordon
Tankbil som fått varmgång i kardanaxel. Släckt av chaufför. E4, söder om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
98 | 180823 | 04:27 | Automatlarm brand
Mindre kabelbrand. Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
97 | 180821 | 12:44 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
96 | 180817 | 20:34 | Trafikolycka – flera fordon
Tre personbilar som kolliderat. E4 i höjd med Lästringe
—————————————————————–—————————————————————–
95 | 180817 | 15:21 | Brand ute – terräng
Undersökning Skogsbrand. Inringare ser rök från skogen. Ingen brand. Runtuna
—————————————————————–—————————————————————–
94 | 180817 | 14:47 | Trafikolycka – singel
MC som väjt för rådjur och kört omkull. Väg 223 i höjd med Aspa
—————————————————————–—————————————————————–
93 | 180816 | 01:59 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
92 | 180815 | 20:16 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
91 | 180815 | 18:42 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
90 | 180815 | 14:03 | Trafikolycka – flera fordon
Två personbilar som kolliderat. E4 i höjd med Sille krog
—————————————————————–—————————————————————–
89 | 180814 | 16:16 | Trafikolycka – flera fordon
Personbil som kört in i TMA-bil. E4 söder om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
88 | 180812 | 10:52 | Trafikolycka – flera fordon
Två personbilar som kolliderat. E4 söder om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
87 | 180812 | 06:05 | Brand ute – terräng
Eftersläckning Skogsbrand. Ludgo Edeby
—————————————————————–—————————————————————–
86 | 180811 | 15:02 | Brand ute – terräng
Skogsbrand efter blixtnedslag. Ludgo Edeby
—————————————————————–—————————————————————–
85 | 180811 | 15:02 | Brand ute – terräng
Förstärkningslarm Skogsbrand. Taxinge Säteri, Aspa
—————————————————————–—————————————————————–
84 | 180811 | 12:24 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
83 | 180810 | 20:21 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
82 | 180809 | 13:53 | Brand ute – terräng
Skogsbrand. Långö
—————————————————————–—————————————————————–
81 | 100808 | 20:01 | Brand ute – terräng
Förstärkningslarm. Skogsbrand eftersläckning. Gnesta
—————————————————————–—————————————————————–
80 | 180807 | 19:52 | Brand i byggnad
Undersökning Villa. Luktar brandrök efter arbete med värmepistol. I höjd med Hässle
—————————————————————–—————————————————————–
79 | 180807 | 10:03 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
78 | 180803 | 14:34 | Utsläpp farligt ämne
Lastbil som fått hål i dieseltanken. E4 mellan Lästringe och Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
77 | 180802 | 16:52 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
76 | 180802 | 06:32 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
75 | 180801 | 18:02 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
74 | 180731 | 14:25 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört av vägen och krockat med ett träd. Väg 219 i höjd med Hånö
—————————————————————–—————————————————————–
73 | 180729 | 14:39 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
72 | 180729 | 13:40 | Brand ute – terräng
Mindre markbrand efter blixtnedslag. Långmaren
—————————————————————–—————————————————————–
71 | 180729 | 09:15 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
70 | 180729 | 07:55 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
69 | 180729 |  | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i vajerräcke. E4 söder om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
68 | 180729 | 04:14 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbrukssola
—————————————————————–—————————————————————–
67 | 180727 | 16:51 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbrukssola
—————————————————————–—————————————————————–
66 | 180725 | 20:04 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbrukssola
—————————————————————–—————————————————————–
65 | 180725 | 17:02 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbrukssola
—————————————————————–—————————————————————–
64 | 180723 | 18:06 | Lyfthjälp
Bärhjälp åt ambulansen. Stendörren
—————————————————————–—————————————————————–
63 | 180720 | 12:01 | Brand i byggnad
Lägenhetsbrand. Motbud då branden var i Oppeby Gård
—————————————————————–—————————————————————–
62 | 180717 | 07:49 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
61 | 180714 | 13:51 | Trafikolycka – flera fordon
Tre personbilar som kolliderat. E4 i höjd med Lästringe
—————————————————————–—————————————————————–
60 | 180713 | 12:40 | Brand ute – terräng
Brand på åker. Bonde som harvade vid framkomst. I höjd med Klevsta
—————————————————————–—————————————————————–
59 | 180712 | 12:13 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbrukssola
—————————————————————–—————————————————————–
58 | 180709 | 00:35 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört på vildsvin. Väg 219 i höjd med Sjöbo
—————————————————————–—————————————————————–
57 | 180707 | 08:01 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
56 | 180704 | 17:43 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
55 | 180704 | 13:13 | Brand ute – terräng
Brand i mittremsan. E4 mellan Tystberga och Nyköping
—————————————————————–—————————————————————–
54 | 180703 | 10:37 | Trafikolycka – flera fordon
Två personbilar som kolliderat. E4 i höjd med Sille krog. Ingen olycka påträffad
—————————————————————–—————————————————————–
53 | 180702 | 09:09 | Brand ute – terräng
Förstärkningslarm. Skogsbrand Nävekvarn
—————————————————————–—————————————————————–
52 | 180622 | 08:45 | Brand ute – fordon
Personbil som ryker. Väg 224 mot Gnesta
—————————————————————–—————————————————————–
51 | 180619 | 17:04 | Brand i byggnad
Villabrand i höjd med Långmaren
—————————————————————–—————————————————————–
50 | 180613 | 11:37 | Brand i byggnad
Soteld. Bogsta
—————————————————————–—————————————————————–
49 | 180609 | 20:40 | Trafikolycka – singel
Personbil som voltat. Väg 223 i höjd med Grinda
—————————————————————–—————————————————————–
48 | 180606 | 09:00 | Brand ute – terräng
Förstärkningslarm. Gräsbrand vid minnesstenen Stensunds Slott.
—————————————————————–—————————————————————–
47 | 180602 | 08:58 | Brand ute – terräng
Brand längst med järnvägen. Ca 2 km mellan Vagnhärad och Västerljung
—————————————————————–—————————————————————–
46 | 180520 | 17:55 | Brand ute – terräng
Skogsbrand i höjd med Bodalen. Kontrollerad eldning
—————————————————————–—————————————————————–
45 | 180518 | 10:14 | Brand ute – fordon
Lastbil som brinner vid Sille krog
—————————————————————–—————————————————————–
44 | 180517 | 09:13 | Trafikolycka – flera fordon
Lastbil som kört in i buss bakifrån. E4 i höjd med Lästringe
—————————————————————–—————————————————————–
43 | 180513 | 09:39 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
42 | 180513 | 07:43 | Lyfthjälp
Lyfthjälp. Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
41 | 180510 | 20:26 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i vajerräcke. E4 i höjd med Sille korg
—————————————————————–—————————————————————–
40 | 180508 | 20:49 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
39 | 180508 | 14:40 | Trafikolycka – singel
Personbil som voltat. E4 norr om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
38 | 180427 | 07:16 | Automatlarm ej brand
Studvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
37 | 180423 | 16:16 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i vajerräcke. E4 i höjd med Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
36 | 180416 | 21:09 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
35 | 180414 | 04:09 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
34 | 180409 | 20:25 | Brand ute – terräng
Inringare från E4 ser ett hus som brinner i höjd med Sille krog. Kontrollerad riseldning vid framkomst
—————————————————————–—————————————————————–
33 | 180408 | 06:38 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
32 | 180406 | 15:45 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört av vägen. E4 i höjd med Bergsammar
—————————————————————–—————————————————————–
31 | 180402 | 17:28 | Trafikolycka – flera fordon
Tre bilar som kolliderat. E4 i höjd med Estlöt
—————————————————————–—————————————————————–
30 | 180323 | 19:56 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
29 | 180322 | 13:51 | Brand ute – fordon
Lastbil som fått varmgång i bromsarna. E4 i höjd med Sille Krog
—————————————————————–—————————————————————–
28 | 180320 | 19:56 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
27 | 180319 | 15:18 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i vajerräcke. E4 söder om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
26 | 180318 | 13:51 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
25 | 180316 | 00:25 | Automatlarm ej brand
Björkgårdens äldreboende
—————————————————————–—————————————————————–
24 | 180315 | 19:56 | Automatlarm ej brand
Studsvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
23 | 180314 | 16:26 | Brand ute – fordon
Lastbil som fått varmgång i bromsarna. E4 norr om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
22 | 180313 | 14:28 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantruksskola
—————————————————————–—————————————————————–
21 | 180310 | 09:11 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört ner i mittremsan. E4 norr om Sille Krog
—————————————————————–—————————————————————–
20 | 180304 | 23:30 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i vajerräcke. E4 söder om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
19 | 180227 | 12:56 | Trafikolycka – flera fordon
Personbil som blivit påkörd bakifrån av lastbil. E4, Tystberga trafikplats.
—————————————————————–—————————————————————–
18 | 180226 | 22:23 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört ner i mittremsan. E4, södergående i höjd med Lästringe
—————————————————————–—————————————————————–
17 | 180226 | 11:35 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i mitträcke. E4, söder om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
16 | 180223 | 19:58 | Automatlarm ej brand
Studvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
15 | 180223 | 01:17 | Trafikolycka – singel
Lastbil med släp som vält. E4 i höjd med Lästringe trafikplats
—————————————————————–—————————————————————–
14 | 180222 | 03:57 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i vajerräcke. E4 i höjd med Vagnhärad.
—————————————————————–—————————————————————–
13 | 180213 | 21:21 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört igenom isen och ligger på sidan. Väg 800 i höjd med Sättersta Broby
—————————————————————–—————————————————————–
12 | 180212 | 03:04 | Trafikolycka – singel
Lastbil som vikt sig och läcker diesel. E4 avfart Sille krog norrgående.
—————————————————————–—————————————————————–
11 | 180202 | 21:43 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i vajerräcke. E4 norr om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
10 | 180202 | 11:21 | Trafikolycka – flera fordon
Två personbilar som kolliderat. E4 söder om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
09 | 180201 | 10:08 | Brand i byggnad
Rökutveckling i kök. Björksund
—————————————————————–—————————————————————–
08 | 180127 | 09:35 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i räcke. E4, söder om Tystberga.
—————————————————————–—————————————————————–
07 | 180125 | 01:06 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört av vägen. E4, norr om Tystberga.
—————————————————————–—————————————————————–
06 | 180122 | 02:04 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i vajerräcke. E4, söder om Tystberga.
—————————————————————–—————————————————————–
05 | 180119 | 00:55 | Trafikolycka – singel
Lastbil som fastnat i backen. E4 södergående efter Estlöt.
—————————————————————–—————————————————————–
04 | 180117 | 18:26 | Trafikolycka – singel
Lastbil som kört in i vajerräcke och läcker bränsle. E4 söder om Tystberga.
—————————————————————–—————————————————————–
03 | 180116 | 21:13 | Trafikolycka – singel
Skåpbil som kört av vägen. E4 i höjd med Sille Krog.
—————————————————————–—————————————————————–
02 | 180116 | 18:39 | Trafikolycka – singel
Lastbil som kört av vägen. E4 i höjd med Estlöt.
—————————————————————–—————————————————————–
01 | 180103 | 11:13 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbrukssola