Larmstatistik 2018

19 | 180227 | 12:56 | Trafikolycka – flera fordon
Personbil som blivit påkörd bakifrån av lastbil. E4, Tystberga trafikplats.
—————————————————————–—————————————————————–
18 | 180226 | 22:23 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört ner i mittremsan. E4, södergående i höjd med Lästringe
—————————————————————–—————————————————————–
17 | 180226 | 11:35 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i mitträcke. E4, söder om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
16 | 180223 | 19:58 | Automatlarm ej brand
Studvik Nuclear
—————————————————————–—————————————————————–
15 | 180223 | 01:17 | Trafikolycka – singel
Lastbil med släp som vält. E4 i höjd med Lästringe trafikplats
—————————————————————–—————————————————————–
14 | 180222 | 03:57 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i vajerräcke. E4 i höjd med Vagnhärad.
—————————————————————–—————————————————————–
13 | 180213 | 21:21 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört igenom isen och ligger på sidan. Väg 800 i höjd med Sättersta Broby
—————————————————————–—————————————————————–
12 | 180212 | 03:04 | Trafikolycka – singel
Lastbil som vikt sig och läcker diesel. E4 avfart Sille krog norrgående.
—————————————————————–—————————————————————–
11 | 180202 | 21:43 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i vajerräcke. E4 norr om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
10 | 180202 | 11:21 | Trafikolycka – flera fordon
Två personbilar som kolliderat. E4 söder om Tystberga
—————————————————————–—————————————————————–
09 | 180201 | 10:08 | Brand i byggnad
Rökutveckling i kök. Björksund
—————————————————————–—————————————————————–
08 | 180127 | 09:35 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i räcke. E4, söder om Tystberga.
—————————————————————–—————————————————————–
07 | 180125 | 01:06 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört av vägen. E4, norr om Tystberga.
—————————————————————–—————————————————————–
06 | 180122 | 02:04 | Trafikolycka – singel
Personbil som kört in i vajerräcke. E4, söder om Tystberga.
—————————————————————–—————————————————————–
05 | 180119 | 00:55 | Trafikolycka – singel
Lastbil som fastnat i backen. E4 södergående efter Estlöt.
—————————————————————–—————————————————————–
04 | 180117 | 18:26 | Trafikolycka – singel
Lastbil som kört in i vajerräcke och läcker bränsle. E4 söder om Tystberga.
—————————————————————–—————————————————————–
03 | 180116 | 21:13 | Trafikolycka – singel
Skåpbil som kört av vägen. E4 i höjd med Sille Krog.
—————————————————————–—————————————————————–
02 | 180116 | 18:39 | Trafikolycka – singel
Lastbil som kört av vägen. E4 i höjd med Estlöt.
—————————————————————–—————————————————————–
01 | 180103 | 11:13 | Automatlarm ej brand
Ökna Lantbrukssola