Arbeta som brandman

Tycker du vårt arbete är intressant?

I filmen nedan kan du ser hur ett år hos Tystberga Räddningsvärn kan se ut.

Är du intresserad av att bli brandman hos oss? Skicka ett mail och kolla om vi är i behov av personal. kontakt@tystbergaraddningsvarn.se