Verksamhetsberättelse

Föreningen Tystberga Räddningsvärn bildades den 17 juni 2003 efter besked om att Tystberga Brandkår kommer att läggas ned den 1 september 2003.

Tystberga Räddningsvärn är en ideell förening som lever till största del av invånarnas medlemskap och gåvor från företag. En gång om året skickas en kallelse till årsmöte. På kallelsen finns ett inbetalningskort för ett års medlemskap. För att vara medlem kostar det 100 kr per person och 300 kr för företag. När man blir medlem hjälper man Räddningsvärnet att fortsätta sin verksamhet.

Tystberga Räddningsvärn får även ett ekonomiskt stöd av Nyköpings kommun för att hjälpa till med kostnaderna att bedriva räddningstjänst. Men utan bygdens invånare och företagens stöd skulle Räddningsvärnet dö ut.

Föreningen fungerar så att när SOS Alarm larmar oss så beger sig de brandmän som har möjlighet till brandstationen för att sedan klä på sig och åka ut på uppdraget. Brandmännen har en inställelsetid på 10 minuter från det att larmet har gått till första bil ska rulla ut. I regel rulla vi ut inom 5 minuter. Räddningsvärnet gör i princip de insatser som en heltidsbrandkår gör förutom rökdykning och dykning i vatten. De insatser räddningstjänsten åker på kan vara bränder av olika slag, trafikolyckor, livräddning på både människor och djur och utsläpp av farligt ämne.

Under 2008 fick Tystberga Räddningsvärn tillsammans med övriga värn och deltidsstationer en defibrillator eller hjärtstartare som det heter i folkmun. Detta innebär att när ambulansen får ett larm om ett förmodat hjärtstopp larmas även räddningstjänsten. De larmen kallas för IVPA – larm (I Väntan På Ambulans).

Landstingen och kommunerna i Sverige satsar hårt på hjärtstartare som placeras på platser där det befinner sig mycket folk, som i varuhus och större industrier. Många taxibolag har införskaffat hjärtstartare eftersom de rör sig på så många platser. Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige. Ca 300 personer räddas. Med hjärtstartare kan man rädda mer.