Verksamhetsberättelse

Föreningen Tystberga Räddningsvärn bildades den 17 juni 2003 efter besked om att Tystberga Brandkår kommer att läggas ned den 1 september 2003.

Tystberga Räddningsvärn är en ideell förening som lever till största del av invånarnas medlemskap och gåvor från företag. En gång om året skickas en kallelse till årsmöte. På kallelsen finns ett inbetalningskort för ett års medlemskap. För att vara medlem kostar det 100 kr per person och 300 kr för företag. När man blir medlem hjälper man Räddningsvärnet att fortsätta sin verksamhet.

Tystberga Räddningsvärn får även ett ekonomiskt stöd av Nyköpings kommun för att hjälpa till med kostnaderna att bedriva räddningstjänst. Men utan bygdens invånare och företagens stöd skulle Räddningsvärnet dö ut.

När larmet går beger sig de brandmän som har möjlighet till brandstationen för att klä på sig och åka ut på uppdraget. Brandmännen har en inställelsetid på 10 minuter från det att larmet har gått till första bil ska rulla ut. Tystberga Räddningsvärns mål är att kvitterar larmet inom 5 minuter.

Räddningsvärnet gör i princip de insatser som en deltid- eller heltidsbrandkår gör förutom rökdykning och dykning i vatten. De insatser räddningstjänsten åker på kan exempel vara bränder av olika slag, trafikolycka, hjälp till ambulansen – hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, hot om självmord, nödställd person i terräng och i vatten, djurlivräddning och utsläpp av farligt ämne.

Under 2008 fick Tystberga Räddningsvärn tillsammans med övriga värn och deltidsstationer en defibrillator eller hjärtstartare som det heter i folkmun. Detta innebär att när ambulansen får ett larm om ett förmodat hjärtstopp larmas även räddningstjänsten. De larmen kallas för IVPA – larm (I Väntan På Ambulans). Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige.

Våren 2013 utbildades alla stationer inom Sörmlandskustens Räddningstjänst i Hot om Självmord. När polisen får in ett ände om en person som hotar med att ta sitt eget liv åker förutom polis och ambulans även räddningstjänsten med. Den enhet som är först på plats påbörjar avvärjande samtal med personen som står i begrepp att ta sitt liv.