Ytlivräddning & Hansabräda (Vinter)

Foto: Conny Bohm
© 2012 Tystberga Räddningsvärn