Material och stegar

Foto: Eric Rung, Janne Odenbäck, Stina Öggemar
© 2012 Tystberga Räddningsvärn