Öknadagen

Foto: Eric Rung, Jonny Lagerstam
© 2012 Tystberga Räddningsvärn