Öknadagen – Uppvisning av sjukvårdsbilen

Foto: Eric Rung