Öknadagen – Uppvisning av sjukvårdsbilen

Foto: Eric Rung
© 2012 Tystberga Räddningsvärn