Barnens Nynäs

Foto: Sven-Erik Odenbäck
© 2012 Tystberga Räddningsvärn