Sjukvård

Foto: Eric Rung, Håkan Kristoffersson
© 2012 Tystberga Räddningsvärn