Utbildningar

Tystberga Räddningsvärn Utbildar

Tystberga Räddningsvärn tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) utbildar i Hjärt- och lungräddning och Brandsäkerhet.

2009_04250064large

Är ni som företag, förening eller organisation intresserad av utbildning?
Kontakta oss så hör vi av oss så fort som möjligt.

Kontakta oss:
kontakt@tystbergaraddningsvarn.se