Styrelse 2018

Ordförande: Frans Kempe
Kassör: Håkan Kristoffersson
Sekreterare: Thomas Bladt
Ledamot 1: Per Elsberg
Ledamot 2: Mattias Vesterström (Vice Ordförande)

Suppleant 1: Barbro Nahnfeldt
Suppleant 2: Vakant

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Under fliken Kontakt hittar du e-postadresser till styrelsen.

——————————————

Revisor 1: Kjell Adolfsson
Revisor 2: Marie Grimma
Revisorsuppleant: Els-Marie Gunnarsson

——————————————

Valberedning 1: Mikael Gülich (Sammankallande)
Valberedning 2: Gert Björkholm
Valberedning 3: Harry Malmquist