Styrelse 2019

Ordförande: Mattias Vesterström
Kassör: Håkan Kristoffersson
Sekreterare: Thomas Bladt
Ledamot 1: Barbro Nahnfeldt
Ledamot 2: Joel Lantz

Suppleant 1: Frans Kempe
Suppleant 2: Therese Vargstedt

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Under fliken Kontakt hittar du e-postadresser till styrelsen.

——————————————

Revisor 1: Kjell Adolfsson
Revisor 2: Marie Grimma
Revisorsuppleant: Els-Marie Gunnarsson

——————————————

Valberedning 1: Mikael Gülich (Sammankallande)
Valberedning 2: Gert Björkholm