Släckövning

Foto: Eric Rung
© 2012 Tystberga Räddningsvärn