MSB får just nu in många frågor från allmänheten om hur man kan förbereda sig för en allvarlig händelse, var närmaste skyddsrum ligger och hur man kan engagera sig för att hjälpa till m.m.

På MSBs webbplats msb.se finns löpande information om omvärldsläget. För tips om vad privatpersoner kan göra för att öka sin beredskap och säkerhet; https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/om-rysslands-invasion-av-ukraina/vad-kan-jag-som-privatperson-gora/

På sidan https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/ finns många råd och info om hemberedskap, informationssäkerhet och brandsäkerhet riktat till privatpersoner. Där finns också information med frågor och svar om skyddsrum som många efterfrågar nu. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” finns i digital version på MSB:s webbplats och den finns på lätt svenska, översatt till flera språk samt teckentolkad.

Krisinformation.se har också en samlingssida med information om situationen. Där förmedlas  samhällets samlade krisinformation med bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer.

En särskild händelsesida finns för de som är oroliga för omvärldsläget och en sida för barn, framtagen i samarbete med Försvarsmakten och BRIS.Krisinformation.se hittar du samlad information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.


Tänk på att vara källkritisk. Mycket information som publiceras på internet och sociala medier är inte alltid sanningsenlig och bekräftad. På krisinformation.se samlas all information som är bekräftad och korrekt från myndigeheter och andra samhällsviktiga aktörer.