Om oss

Föreningen Tystberga Räddningsvärn bildades den 17 juni 2003 efter besked om att deltidsstationen i Tystberga kommer att läggas ned den 1 september 2003.

Tystberga Räddningsvärn är en ideell förening utan vinstsyfte som lever till största del av invånarnas medlemskap och gåvor från företag. En gång om året skickas en kallelse till årsmöte, på kallelsen finns ett inbetalningskort för ett års medlemskap. Som medlem hjälper man Räddningsvärnet att fortsätta upprätthålla sin verksamhet.

Tystberga Räddningsvärn får även ett ekonomiskt stöd av Nyköpings kommun för att hjälpa till med kostnaderna att bedriva räddningstjänst. Men utan bygdens invånare och företagens stöd skulle Räddningsvärnets verksamhet inte finnas.

När larmet går beger sig de brandmän som har möjlighet till brandstationen för att klä på sig och åka ut på uppdraget. Brandmännen har en inställelsetid på 10 minuter från det att larmet har gått till första bil ska rulla ut. Tystberga Räddningsvärns mål är att kvittera larmet inom 5 minuter.

Räddningsvärnet gör de insatser som en deltid- eller heltidsbrandkår gör förutom rökdykning och dykning i vatten. De insatser räddningsvärnet åker på kan vara bränder av olika slag, trafikolyckor, ambulansassistans, hjärtstopp, hot om suicid, nödställd person, djurlivräddning och utsläpp av farligt ämne.

Medlemsintäkterna och det ekonomiska stödet går till att underhålla och förnya fordon och material som krävs vid räddningstjänst för att både vår säkerhet och för den som är drabbad av en olycka vilket kräver en snabb insats från räddningstjänsten.

En del av medlemsintäkterna går till det förebyggande arbetet där vi köper in material för att ge till medlemmarna vid evenemang där vi visar upp vår verksamhet.

Utöver de larm Tystberga Räddningsvärn åker på jobbar vi aktivt med förebyggande arbete mot brand och olyckor. Det förebyggande arbetet drivs genom sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube och olika evenemang.


Genom uppdrag från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap utbildar vi privatpersoner i brand- och vattensäkerhet, första hjälpen och hjärt-lungräddning.