Verksamhetsplan

Mål och inrikting


 1. Föreningen ska verka som ideell organisation.

 2. Verksamhetsområdet är i första hand f d Tystberga deltidsbrandkårs insatsområde.

 3. Arbetsuppgifterna är i första hand operativ Räddningstjänst med den begränsning som utrustning och utbildning innebär.

 4. Arbetet på skadeplatser sker i samråd med och under ledning av Sörmlandskustens Räddningstjänst.

 5. Vid larm inom området ska om möjligt 4 brandmän rycka ut inom fem minuter.

 6. Nödvändig utrustning ska kontinuerligt införskaffas och underhållas på optimal nivå med hänsyn till ekonomi och funktion.

 7. Personalen ska få möjlighet till lämplig utbildning.

 8. Övningar skall genomföras en gång varje månad enligt uppgjort schema.

 9. Tillsyn av bil, utrustning och lokal skall utföras varje månad för bästa funktion.

 10. Antalet aktiva personer i utryckningstjänst skall hållas på lämplig nivå och minst utgöras av 10 medlemmar.

 11. Största möjliga antal medlemmar skall värvas, såväl enskilda som företag och föreningar.

 12. Föreningen skall verka för hög delaktighet bland såväl aktiva som styrelseledamöter.

 13. Föreningen skall måna om personalen för bästa trivsel och sammanhållning.

 14. Föreningen skall hålla en öppen attityd mot medlemmar och allmänhet.

 15. Föreningen skall informera om verksamheten inklusive hur olyckor och skador kan förhindras.

 16. Föreningen skall deltaga i aktiviteter som gagnar verksamheten och bygden.

 17. Årsmöte hålls innan mars månads utgång och styrelsemöten minst 10 gånger per år.