Brandsäkerhet hemma

Lägenheter ska vara sin egen brandcell och klara att stå emot eller hålla inne en brand i 60 minuter. Då hinner räddningstjänsten utföra en insats och begränsa branden till den lägenheten. Stäng därför alltid dörren efter dig om du tvingas utrymma på grund av en brand.


Kravet på brandvarnare har funnits sedan 1999 i nyproducerade bostäder. I bostäder byggda innan finns råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Varje hem bör ha minst en brandvarnare. Brandvarnare är en billig livförsäkring, köp därför en idag om du inte har en.


Placera brandvarnaren i taket utanför sovrummet. Har din bostad flera våningar bör du ha minst en brandvarnare på varje våningsplan.


Testa brandvarnaren helst varje månad men minst en gång per år. Brandvarnaren avger en ljudsignal vid jämna mellanrum när batteriet håller på att ta slut. Men ta inte det för givet att den säger till utan testa den själv.


Om du har varit bortrest är det klokt att testa den när du kommer hem. Batteriet kan ha tagit slut under tiden du var bortrest.


Köp en ny brandvarnare efter 8-10 år för att säkerställa att tekniken fungerar som den ska.


Utöver brandvarnare är det bra att ha en sex kilos brandsläckare och en brandfilt. En brandsläckare ökar chansen att minimera skadorna vid en brand.


Vi får ofta frågan vilken sorts brandsläckare man ska köpa och vi rekommenderar pulversläckare. Pulversläckare är en enkel brandsläckaren för gemene man att hantera.


Pulversläckaren klarar alla sorters bränder och ger god effekt mot branden vid ett relativt långt avstånd från branden, så du inte behöver gå så nära själva brandhärden.


Den sorten klarar av de vanligaste förekommande bränder i bostäder. Den har även fördelen att du kan stå på ett längre avstånd och släcka branden.