Suicid

Årligen dör ca 1500 personer genom att begå självmord. Under samma år försöker ca 15 000 personer att ta sitt liv. Samtidigt funderar 150 000 personer på att det är bäst att inte finnas mer och att ingen märker om jag är borta.


Alla tre grupper vill vi sänka till noll. Ingen ska behöva ta sitt liv, eller ens fundera på att ta sitt liv.


Sedan 2015 larmas Sörmlandskustens Räddningstjänst på Hot om suicid för att i ett så tidigt skede som möjligt avvärja ett försök till självmord.


Sedan 80-talet har de totala självmorden i Sverige minskat men tyvärr gäller inte det för unga 15-24 år och för yngre kvinnor 25-44 år där självmorden har ökat.


Den psykiska ohälsan har ökat, främst bland yngre personer. Psykisk ohälsa är en stor kris i livet för en person oavsett vart i livet man befinner sig.


En kris som kan utveckla psykisk ohälsa kan vara, dödsfall i personens närhet, pojk- eller flickvännen har gjort slut, arbetslöshet, konkurs, klammeri med rättvisan, skamkänslor eller könsidentitet.


Andra orsaker som misslyckad examen eller tentamen, utebliven befordran, mobbning, kränkning kan skapa psykisk ohälsa.


Depression, psykoser, allvarliga kroppsliga sjukdomar och missbruk kan sätta en peroson i kris som utvecklar psykisk ohälsa.Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna grundar sig i den ökade press som finns i samhället och skolan. Betygen ska vara bra, man ska se ut och vara på ett visst sätt. Oron att misslyckas med proven eller examen.


Våra barn lever i en pressad värld som vi vuxna kanske har svårt att ta till sig. Mycket har förändrats sedan vi gick i skolan och betygen är betydligt viktigare idag för att få det jobbet man vill ha.


Inkomst och utbildning har stor betydelse för psykisk hälsa, samtidigt som psykisk ohälsa kan leda till minskad inkomst och sysselsättning. Inkomst, sysselsättning och kön hör till de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa hos unga vuxna.


Att vara arbetslös och behöva söka ekonomiskt bistånd är en stor riskfaktor att hamna i en kris. Personer inom HBTQ har en hög riskfaktor för psykisk ohälsa, där känslan att bli accepterad känns mycket låg. Likaså personer med annat födelseland, funktionshinder och ensamstående mödrar har en ökad risk att hamna i en kris.Äldre personers psykiska ohälsa grundar sig oftast i depression. Ekonomin blir sämre, kroppen orkar inte lika mycket som förr och komplicerade sjukdomar uppkommer. Men även känslan av ensamhet när barnen inte har tid eller vännerna går bort en efter en skapar psykisk ohälsa hos våra äldre.Känner du någon som ser ut att vara deprimerad eller nedstämd, så tveka inte att fråga hur personen mår.


suicidezero.se kan du läsa mer om psykisk ohälsa och suicidala personer. Där kan du lära dig att se signaler som kan visa en suicidal person.


1177.se hittar du kontaktvägar till dig eller någon som mår dåligt.


mind.se kan du parat och chatta om du mår dåligt eller känner någon som mår dåligt.